HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐHSC VỚI HTTPS (SSL): 

Để tăng tính bảo mật thông tin, website ĐHSC đã cài đặt SSL. 

Sử dụng qua link sau (chú ý https) :

https://dhsc.vnpt-hanoi.com.vn

CHÚ Ý: Lần đầu tiên sử dụng, cần cài đặt certificate để sử dụng SSL. Nếu các bạn chưa quen, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

 

1. Với trình duyệt Firefox, sẽ có thông báo sau:

 

 

 

Chọn “Thêm ngoại lệ…”, sẽ xuất hiện hộp thoại.

Nhấn nút “Lấy chứng thư” như hình sau:

 

Chọn “Xác nhận ngoại lệ bảo mật”, chấp nhận để cài đặt.

 

 

2. Với trình duyệt IE (Internet Explorer, khuyến nghị IE7 trở lên)

 

 

Chọn “Continue to this website (not recommended)”.

(Trường hợp muốn trình duyệt IE lần sau không hỏi lại nữa. Click vào “Certificate Error” ở phía trên, bên phải ô nhập địa chỉ web. Sau đó chọn “View Certificates”, rồi “Install Certificate”, chọn “Next” sau đó “Place all certificate in the following store” rồi chọn mục “Trusted root certification Authorities”; chọn “Finish” và “Yes” để chấp thuận cài đặt.)